Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer >Blankettmotiv > LX-telegrammer > LX-Rikstelegraf > LX-Telegrafvesenet > LX-Telegrafverket > LX-Televerket > Map


 

 

LX-telegrammer

LX motiver Oversikt over alle telegrammotiver
LX Den norske Rikstelegram   LX- telegrammer fra Den norske Rikstelegraf
  LX- telegrammer fra Telegrafvesenet
LX-telegarmmer fra Telegrafverket
LX-telegrammer fra Televerket
LX-telegrammer fra Jernbanen

 

Den Norske Rikstelegraf  innførte i 1907 Festtelegramblanketter. Dette var telegramblanketter med fine fargemotiv som ble levert med bud i byer og nærområder til telegrafstasjonene. Danmark hadde alt innført  disse telegramforsendelsene i 1903, mens Sverige kom etter i 1912.  Norges Statsbaner tok samtidig også i bruk de samme festblankettmotivene for sin telegramtjeneste.

Blankettene ble kalt LX-telegram og var motivnummeret slik at avsender kunne oppgi ønsket motiv for levering. De første hadde romertall etter LX, senere ble dette benyttet med bokstav for så å benytte tall. Det kom til etter hvert nye motiv og noen av motivene ble byttet ut slik at samme LX-nummer ble benyttet på forskjellig motiv.

I 1929 inngikk Telegrafverket, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) en kontrakt om telegramblanketter. Kontrakten gikk ut på at de to foreningene skulle sørge for motiver samt trykking av blankettene og Telegrafverket skulle sørge for reklame og salg. Overskuddet skulle deles likt mellom Telegrafverket og foreningene.

Foreningene utlyste i 1929 en kunstnerkonkurranse for å få nye motiv til blankettene. En jury bestående av representanter fra de tre partene valgte ut de fire beste bildene. I løpet av de neste 2 årene ble serien utvidet med ytterligere 6 motiver. I 1946 ble det igjen utlyst en kunstnerkonkurranse som ga tre nye motiv (Lx-4, Lx-8 og Lx-18). Totalt ble det utgitt 60 forskjellige LX-motiv frem til tjenesten ble lagt ned av Televerket i 1980 og av NSB i 1981. Til sammen ga dette salget av LX-telegrammene drøyt 9 mill kr til Nasjonalforeningen for Folkehelse og Norske Kvinners Sanitetsforening på disse 51 årene.

 

Serie

Bedrift

Lx betegnelse

Variant

trykking

1

Den norske Rikstelegraf

Lx-romertall

indleveret, midd

1907 - 1911

2

Den norske Rikstelegraf

Lx-romertall

indleveret, midd

1911 - 1919

3a

Den norske Rikstelegraf

Lx-romertall

indlevert, kl.

1920 - 1921

3b

Den norske Rikstelegraf

Lx-romertall

indlevert, 192-, kl. sign

1921 - 1922

3c

Den norske Rikstelegraf

Lx-romertall

innlevert, 192-, kl. sign

1922 - 1924

4

Det norske Telegrafvesen

Lx-bokstav

spisst riksvåpen

1924 - 1929

5

Det norske Telegrafvesen

Lx-tall

spisst riksvåpen

1930 - 1932

6

Telegrafverket

Lx-tall

spisst riksvåpen

1933 - 1937

7

Telegrafverket

Lx-tall

buet riksvåpen

1937 - 1951

8

Telegrafverket

Lx-tall

spisst riksvåpen

1951 - 1969

9

Televerket

Lx-tall

spisst riksvåpen

1969 - 1980

10

Tele Dialog

Lx-tall

relansering, uten riksvåpen

1993 - 1996

 

 

 

 

 

11

Norges Statsbaner og norsk Hovedjernbane

Lx-romertall

indleveret, midd

1907 - 1911

12

Norges Statsbaner og norsk Hovedjernbane

Lx-romertall

indleveret, midd

1911 - 1919

13

Norges Statsbaner

Lx-bokstav

spisst riksvåpen

1924 - 1929

14

Norges Statsbaner

Lx-tall

spisst riksvåpen

1930 - 1932

15

Norges Statsbaner

Lx-tall

buet riksvåpen

1933 - 1937

16

Norges Statsbaner

Lx-tall

spisst riksvåpen

1937 - 1981

 

I 1961 startet Nasjonalforeningen for Folkehelse og Norske Kvinners Sanitetsforening utgivelsen av festblanketter. Disse hadde de samme motivene som LX-blankettene men var uten riksvåpen og Televerkets / NSB navn. En kunne selv kjøpe disse over disk og selv levere eller sende festblankettene med post som vanlig brev. Dette var en langt rimeligere løsning enn å betale for dyr telegrafformidling. Salget gikk tregt de første fire årene, Telegrafverket solgte nemlig også sine LX-blanketter løst over skranke for egen utfyllelse og forsendelse. Etter 1964 tok salget seg opp og det ble solgt ca 2.5 mill festblanketter frem til 1970. Noen av festblankettene (Fb) er fortsatt i salg (2009) og kan skaffes fra Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen i Oslo.

 

Telefonkatalog fra 1971

NB Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen har copyright på samtlige motiver benyttet på LX-telegrammer etter 1930.

 

Norske telegrammer

Next page (LX-Den norske Rikstelegraf)

 

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 12-May-2009