Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv >LX-telegrammer >LX-Rikstelegraf > LX-Telegrafvesenet > LX-Telegrafverket > LX-Televerket > Map


 

Telegrammer fra " Televerket "

logo-love-9

Televerket serie 9, 1969 - 1980:

Riksvåpen med spisst skjold og kors på toppen av purpur farget krone.

 

lx-01b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

1
9
Gratulerer
21
nede til høyre
Yngve Andersson
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Dreyer-trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
ingen

 
           
lx-02b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

2
9
Fra topp til topp
22
nede til høyre
Dagfin Werenskiold
1969 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:


Varianter:


Dreyer - trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Fra topp til topp - Dagfinn Werenskiold

 
           
lx-03a-9-g

LX- nummer:
Serie:
Titte:

Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

3
9
Askeladden og
det halve kongerike
23
nede til høyre
Knut Knaus
1969 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
Varianter:


Grøndahl & Søn. Oslo
nede til venstre i blått
D
uten
to punkter
"Askeladden og det halve kongeriket - Knut Knaus

NB: rød farget krone

Riksvåpen på høyre side

lx-03b-gs
           
lx-09b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

4
9
Årstidene
26
nede til høyre
M.O. Michaelsen
1969 - 1974


Trykkeri:
Trykkeri navn:

Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn, Oslo
nede til høyre i blått og med
"Enerett..."
trykkerinavn i svart
D
uten
to punkter
"Årstidene - M.O.Michaelsen."


 
           
lx-05b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

5
9
Marine
27
nede til høyre
Lauritz Haaland
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Dreyer-trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Marine etter maleri av Lauritz Haaland"

 
           
lx-06b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

6
9
Lyserøde roser
28
nede til høyre
Henrik Lund
1969 - 1974


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Dreyer-trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Lyserøre roser -Henrik Lund"

 
           
 

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

7
9
Den gode hyrde
29
nede til høyre
Frøydis Haavardsholm
1969 - 1974


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:"Frøydis Haavardsholm"

 
           
lx-07b-9-ss

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

7
9
Si det med blomster
54
nede til høyre
Stein Davidsen
1974 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Garnæs
nede til venstre
D
uten
to punkter


 
           
lx-08b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

8
9
Fiskerflåten drar ut
31
nede til høyre
Axel Revold
1969 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:


Varianter:


Grøndahl & Søn, Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Fiskerflåten drar ut, etter maleri av Axel Revold."


           
lx-09b-9-d-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

9
9
Havsula
33
nede til høyre
Yngve Andersson
1969 - 1980

Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
Varianter:

Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
Varianter:

Dreyer - trykk
nede til venstre i blått
D
uten
to punkter
"Havsula - Th.Kittelsen" eller


A.Garnæs - 7511


           
 

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

10
9
Riksvåpen med lyn
11
nede til høyre

1969 - 1974


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:
 
           
lx-10bb-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

10
9
Meiser
55

nede til høyre
Odvar Barstad
1974 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:

Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:


Varianter:


Grøndahl & Søn
nede til høyre og med
"Enerett..." til venstre
D
uten
to punkter
"Sommerblomster i bolle -
Kr.Sinding Larsen"

 
           
lx-11b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

11
9
Sommerblomster i bolle
34
nede til høyre
K.R. Sinding Larsen
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:


Varianter:


Grøndahl & Søn
nede til venstre i blått
D
uten
to punkter
"Sommerblomster i bolle -
Kr.Sinding Larsen"

 
           
lx-12ba-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

12
9
Krysantimum og nyper
35
nede til høyre
A. Thornam
1969 - 1979

Trykkeri A:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
Varianter:

Trykkeri B:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:

Grøndahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkterDreier-trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Krysantemum og nyper - A.Thornam"
Riksvåpen på høyre side

lx-12bb-9-ds
           
lx-09b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

13
9
Syriner
36
nede til høyre
A. Thornam
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:


Varianter:


Dreyer-trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Syriner etter maleri av A.Thornam"

 
           
lx-14ba-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

14
9
Fiskum kirke
37
nede til høyre
Ruth Krefting
1969 - 1976


Trykkeri:
Trykkeri navn:

Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn
nede til høyre og med
"Enerett..." til venstre
D
uten
to punkter
"Fiskum Kirke Ruth Krefting"


 
           
lx-14bb-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

14
8
Tromsdalen kirke
56
nede til høyre
John Torgersen
1976 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:

Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn
nede til høyre og med
"Enerett..." til venstre
D
uten
to punkter
"Fiskum Kirke Ruth Krefting"


 
           
lx-15b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

15
9
Lyngblomster
38a
nede til høyre
A. Thornam
1969 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:Varianter:


Dreyer - trykk
nede til venstre
D
uten
to punkter
"LYNGBLOMSTEN"

NB: rød farget krone

 
           
lx-16bv-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

16a og 16b
9
Sommerblomster
39
nede til høyre
Foto
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Sommerblomster."

Riksvåpen på høyre side med rød farget krone

lx-16bh-9-gs
           
lx-17b-9-ds

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

17
9
Røde tulipaner
40
nede til høyre
Bernhard Folkestad
1969 - 1971


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Dreyer - trykk
nede til venstre i blått
D
uten
to punkter
"Etter maleri av Bernhard Folkestad <<Blomster>>"

 
           
lx-19b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

19
9
Blomstrende toner
57
nede til høyre
Erling Sæterdal
1972 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grødahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter           
lx-20b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

20
9
Æres og minners
43
nede til høyre
Ruth Krefting
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grødahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter
"Ruth Krefting 1943 Motto: "Æres og Minnes


           
lx-21b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

21
9
Norske flagg
45
nede til høyre
Thau A/S
1969 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:Varianter:


Grøndahl & Søn
nede til venstre i blått
D
uten
to punkter
uten

NB: med rød farget krone


           
lx-22b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:

Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

22
9
Hestehover, krokus og akeleier
58
nede til høyre
Jacob Weidermann
1971 - 1980


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn Trykkeri A.s, Oslo
nede til venstre
D
to punkter


"Enerett..."           
lx-25b-9-gs


LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

25
9
Brudebuketten
52
nede til høyre
Foto
1969 - 1979


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter

           

lx-52b-9-gs

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:


52
9
Internordisk blankett
53
nede til høyre
Anders Beckman
1969 - 1979


Trykkeri A:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:

Varianter:


Grøndahl & Søn. Oslo
nede til venstre
D
uten
to punkter
uten

Telegrammer fra " TeleDialog (Telenor)"

TeleDialog serie 10, 1993 - 1996:

Intet riksvåpen på disse telegrammene.

lx-01b-10-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

1
10
Gratulerer
21
nede til høyre
Yngve Andersson
1993 - 1996


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
D
uten
to punkter
ingen

         
lx-02b-10-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

2
10
Flagget
59
nede til høyre
Claire Joan Eliassen
1993 - 1996


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
D
uten
to punkter


         
lx-03b-10-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

3
10
Hestehover, krokus og akeleier
58
nede til høyre
Jacob Weidermann
1993 - 1996


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
D
uten
to punkter


         
lx-04b-10-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

4
10
Storken
60
nede til høyre
Claire Joan Eliassen
1993 - 1996


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
D
uten
to punkter


         
lx-10b-10-s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

5
10
Telegram
61
nede til høyre

1993 - 1996


Trykkeri:
Trykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Adressemarkering:
Motiv tekst:
D
uten
to punkter

 

Previous page (LX-Telegrafverket)

Norske telegrammer

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 5. october 2009