Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv > LX-telegrammer > XLH-telegrammer > Telegram-blanketter > Telegram oblater og konvolutter > Map


 

Telegram oblater

Hemmeligholdese var det bærende prinsipp for telegrafkorrespondansen. Telegrammene ble derfor til å begynne med forseglet med lakksegl. De første telegrammene ble levert på meget tynt papir og levert i lakkforseglet blå konvolutt. Fra ca 1887 ble telegrammene levert på tykkere papir som ble brettet sammen og forseglegt med papiroblat. Disse telegrammene benyttet ikke konvolutt. Stort sett ble denne meoden benyttet ved budlevering helt frem til 1968 (?). Brevtelegrammer (som ble sendt med vanlig post fra mottakertelegrafen) samt LX-telegrammer (festbalnketter) ble alltid levert i konvolutt.

 

Tele telegram-oblater

oblat-segl-1s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Kongl. Elektrisk Telegraf
ca 26 mm bredde
-
1855 - 1861
   
oblat-segl-2s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Telegraf Expedition Drammen
ca 26 mm bredde

1860-tallet
   
oblat-statstelegrafen-s

Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:

Statstelegrafens Expedition
30 mm
-

   
oblat-statstelegraf-1s

Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:

Den norske Statstelegraf
(29 x 21) mm

til 1895

  oblat-statstelegraf-2s
oblat-rigstelegraf-1s

Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode::

Den norske Rigstelegraf
(29 x 21) mm

1895 - 1907

   
oblat-rikstelegraf-2s

Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Den norske Rikstelegraf
(29 x 21) mm

1908 - 1924
 

oblat-rikstelegraf-1s
oblat-rikstelegraf-4s

oblat-dnt-1s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Det norske Telegrafvesen

ikke tagget
1924 - 1933
   
oblat-telegrafverket-1s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
-
(38 x 32) mm
ikke tagget

   
oblat-telegrafverket-2s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Telegrafverket

ikke tagget
1955
   
oblat-tuberkulosen-s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
-
(44 x 29) mm
ikke tagget
(fra 1938)
   
oblat-tele-s
Telegrafnavn:
Størrelse:
Tagging:
Periode:
Tele
(39 x 25) mm
ikke tagget
1969 - 1994
   

 

Tele telegram-konvolutter

konv-188x-1s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Statstelegrafens Expedition
-
(143 x 110) mm
1860-tallet
konv-188x-1-bak-s
konv-188x-2s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
 

-
-
(144 x 109) mm
188x - ?

Lakksegl på bakside
konv-brettet-dns-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Den norske Stats-Telegraf
-
brettet telegram uten bruk av konvolutt
-
konv-brettet-dns-bak-s
         
Den norske Rigstelegraf:        
konv-brettet-dnrg-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Den norske Rigstelegraf
23
brettet telegram uten bruk av konvolutt
1895 - 1907
konv-brettet-dnrg-bak-s
         
Den norske Rikstelegraf:        
konv-brettet-dnrk-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Den norske Rikstelegraf
23 alm
brettet telegram uten bruk av konvolutt
1908 - 1924
konv-brettet-dnrk-bak-s
konv-dnr-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Den norske Rikstelegraf
-
(228 x 145) mm

konv-dnr-bak-s
         
Det norske Telegrafvesen:        
konv-brettet-dnt-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Det norske Telegrafvesen
23b
brettet telegram uten bruk av konvolutt
1924 - 1933
konv-brettet.dnt-bak-s
konv-dnt-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Det norske Telegrafvesen
-
(229 x 150) mm
-
Blank bakside
konv-dnt-2s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Det norske Telegrafvesen
Bl. nr. 224a.
(158 x 115) mm
-
Blank bakside
         
Telegrafverket:        
konv-telegraf-telgraf-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 2003
(161 x 114) mm
-
konv-telegraf-telegram-bak-s
konv-telegraf-2003b-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket (på baksiden)
Bl. 2003
(218 x 90) mm
-
konv-telegraf-2003b-bak-s
konv-lxtel-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
 

Telegrafverket
Bl. nr. 2004
(225 x 164) mm
-

konv-telegraf-lxtel-bak-s
konv-telegraf-204-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 204
(228 x 162) mm
-
Blank bakside
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 2004204
(228 x 162) mm
-
Blank bakside
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl.nr.2004
(228 x 162) mm
-
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl.nr.2004
(228 x 162) mm
-
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 2005.
(225 x 160) mm
-
konv-telegraf-lxtel1-bak-s
konv-telegraf-lxtel2-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 2005
(227 x 162) mm
-
Blank bakside
konv-telegraf-lxtel3-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. 2005
(226 x 162) mm
-
konv-telegraf-lxtel-bak-s
konv-telegraf-fest-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl. nr. 2005.
(225 x 160) mm
-
Blank bakside
konv-telegraf-lxtel4-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket (på baksiden)
Bl. 2005
(225 x 160) mm
-
konv-telegraf-lxtel4-bak-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl.nr. 2008
(318 x 229) mm for Lx 22, Lx 23 og Lx 24
-
Blank bakside
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Telegrafverket
Bl.nr. 2008
(318 x 229) mm for Lx 22, Lx 23 og Lx 24
-
         
Telverket:        
konv-tele-2003-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Televerket (på baksiden)
Bl. 2003
(218 x 90) mm
-
konv-tele-2003-bak-s
konv-tele-2005-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Televerket (på baksiden)
Bl. 2005
(225 x 160) mm

konv-tele-2005-bak-s
konv-tele-1-s
Telegrafnavn:
Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
  Tele
Bl. 2015 1.80
(217 x 150) mm
-
Blank bakside

 

 

Norske telegrammer

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 08-June-2009